رآگهی
رآگهی

طلایی

15,000تومان 30 روز
هر فرد با هر شماره مبایل می تواند به صورت رایگان حداکثر سه آگهی غیرتکراری در سایت راگهی قرار دهد. در صورتی که تمایل به معرفی و تبلیغ تعداد زیادی از محصولات و یا خدمات خود را دارید می توانید از پلن های نقره ای یا طلایی استفاده نمایید. در پلن طلایی کاربر می تواند حداکثر 20 آگهی فعال به صورت هم زمان در سایت راگهی داشته باشد. مدت استفاده از این پلن 30 روز می باشد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 20 آگهی

نقره ای

10,000تومان 30 روز
هر فرد با هر شماره مبایل می تواند به صورت رایگان حداکثر سه آگهی غیرتکراری در سایت راگهی قرار دهد. در صورتی که تمایل به معرفی و تبلیغ تعداد زیادی از محصولات و یا خدمات خود را دارید می توانید از پلن های نقره ای یا طلایی استفاده نمایید. در پلن نقره ای کاربر می تواند حداکثر 10 آگهی فعال به صورت هم زمان در سایت راگهی داشته باشد. مدت استفاده از این پلن 30 روز می باشد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

رایگان

رایگان 30 روز
هر فرد با هر شماره مبایل می تواند به صورت رایگان حداکثر سه آگهی غیرتکراری در سایت راگهی قرار دهد. مدت استفاده از این پلن 30 روز می باشد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 3 آگهی