رآگهی
رآگهی

توضیحات آگهی

گلدان
گلدان های مهندسی پرتیکان مناسب برای باغ ویلا شهرداری ها فضای حیاط در طرحها و رنگهای مختلف تشکیل شده از خورده سنگهای مرمرطبیعی با جلوه و زیبایی خاص
گلدان های مهندسی پرتیکان مناسب برای باغ ویلا شهرداری ها فضای حیاط در طرحها و رنگهای مختلف تشکیل شده از خورده سنگهای مرمرطبیعی با جلوه و زیبایی خاص

صراحی
تولید انواع صراحی های مهندسی زیباتر از سنگهای طبیعی در یک طیف رنگی با کیفیت خوب در شکل مسطیل و رنگ مات در سایز70