رآگهی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 38499
رآگهی
وانت بارپرند باربری نعمتی

توضیحات آگهی

وانت بارپرند
…………
حمل ونقل اثاثیه منزل جابه‌جایی خونه جهیزیه عروس مبلمان اداری وشرکتها باماشین وانت کفی مبلی
شهروشهرستان شبانه روز بامجوزرسمی ازاتحادیه بامدیریت نعمتی