رآگهی
رآگهی
دستگاه نخود لپه کن

توضیحات آگهی

ظرفیت برق تکفاز لپه ساز در ساعت 250 کیلو
ظرفیت برق سه فاز در ساعت 400 کیلو