رآگهی
رآگهی
دستگاه نخود لپه کن لپه ساز

توضیحات آگهی

دستگاه نخود لپه کن لپه ساز برق تکفاز 150 کیلو در ساعت برق سه فاز 200 کیلو در ساعت