رآگهی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 37484
رآگهی
بولت تنشنر

توضیحات آگهی

تولید ابزار آلات مخصوص و تجهیزات پیشرفته هیدرولیکی مورد استفاده در صنایع کشتیرانی و در یایی،برق ،نیروگاهی،نفت و گاز ،پالایش و پتروشیمی(صنایع پایین دستی)،تامین تجهیزات و نیروی مورد نیاز